OBIADY – LUTY

20 obiadów po 4,00 zł
Do zapłaty 80,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do
28 stycznia
w sekretariacie szkoły.
Opłaty przyjmowane są w dniach
od 18 do 23 lutego 2021

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

„By powstał dom, trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Pod takim tytułem ruszyła kampania społeczna na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach kampanii uczniowie klas 0-III z naszej szkoły wzięli udział w zajęciach, przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego, w których chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat istoty domu rodzinnego i roli jaką odgrywa on w życiu każdego dziecka. Obejrzeli także filmy, które posłużyły realizacji założonych celów kampanii. Dzieci z klasy 0 na zakończenie zajęć zbudowały dom z dużych klocków, który w sposób symboliczny wyraził największą potrzebę każdego dziecka – potrzebę szczęśliwego domu i szczęśliwej rodziny.
Galeria zdjęć!!!

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka
„Sto lat, sto lat, niech żyją nam!”
Dnia 21 i 22 stycznia 2021 roku w szkole odbyły się przedstawienia uczniów klasy przedszkolnej, pierwszej, drugiej i trzeciej z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Obchody uroczystości szkolnej odbyły się zgodnie z obecnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi.
Nasi uczniowie wykonali upominki dla Kochanych Babć i Dziadków,
a piosenką i wierszem umilili Ich święto.
Występy uczniów dostępne są do oglądania w załączonych linkach.
Do życzeń dołącza się Pani Dyrektor, nauczyciele, Samorząd Uczniowski oraz uczniowie całej społeczności szkolnej.

Fotorelacja
Życzenia od klasy O
Życzenia od Samorządu Uczniowskiego
Życzenia od  klasy II
Życzenia od klasy III
Materiał video