Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Informacja dla rodziców dzieci, które korzystają z obiadów refundowanych przez GOPS

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie uprzejmie informuje, że w okresie zamknięcia placówki, w której stołówka szkolna jest nieczynna i dziecko nie spożywa posiłków – kierownik ośrodka pomocy społecznej ma możliwość przyznania na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo poprzez kontakt telefoniczny bądź mailowy: gops@gops.piekoszow.pl

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Drodzy rodzice, drodzy uczniowie!

Nasza szkoła przystępuje do próbnego egzaminu ósmoklasisty organizowanego przez CKE w wersji online. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:
30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski (120 minut)
31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka (100 minut)
1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne (90 minut)
W tych dniach uczniowie klasy ósmej zwolnieni są z realizacji zajęć lekcyjnych, przewidzianych zgodnie z planem lekcyjnym.
Proszę o dokładne zapoznanie się z komunikatem na stronie MEN i Kuratorium Oświaty w Kielcach.