Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J
w roku szkolnym 2020-2021 II sem.
BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                               Godziny                                     
Poniedziałek 11.30-13.30
Wtorek 10.15-13.15
Środa 10.30-14.30
Czwartek 9.45-10.45
 Piątek 10.50-11.50
12.35-14.35

Regulamin Biblioteki Szkolnej