Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J

w roku szkolnym 2019/2020

BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                            Godziny       
Poniedziałek 8.00-8.55

11.55-14.00

Wtorek 11.00-13.00
Środa 11.00-11.50

12.50-14.00

Czwartek 8.00-13.00
Piątek 11.00-14.00

Regulamin Biblioteki Szkolnej