Archiwa kategorii: Informacje

Obiady w Marcu

23 obiadów po 4,00 zł
Do zapłaty 92,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)
Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 26 lutego w sekretariacie szkoły.
Opłaty przyjmowane są w dniach od 15 do 19 marca 2021

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Zimowe krajobrazy

Zima to pora roku o najniższych temperaturach powietrza. Astronomicznie rozpoczyna się w momencie przesilenia zimowego (22 grudnia) i trwa do równonocy wiosennej ( 21 marca ). W tej porze roku dni są najkrótsze a noce najdłuższe. Częste opady to śnieg , który pokrywając powierzchnię ziemi tworzy ciekawy pejzaż.
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii „Zimowe krajobrazy”(kliknij)
Autorami zdjęć z najbliższej i dalszej okolicy są : Gos Diana , Kotwica Wiktoria, Milewska Oliwia , Skrzeczowska Inga , Szymkiewicz Zuzanna , Wijas Magdalena, Zajkowski Jacek.