Rada rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie

w roku szkolnym 2019/2020

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodnicząca Rady Rodziców Anita Podsiadły
Z -ca Przewodniczącej Rady Rodziców   Justyna Lotko
Skarbnik

Sekretarz

 Anna Nartowska

Monika Gos