Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rykoszynie:

mgr Agata Skalska