Inni pracownicy

Pracownicy niepedagogiczni

w Szkole Podstawowej w Rykoszynie

Imię i nazwisko

Godz. pracy

Sekretarka Małgorzata Stachura

7.30-14.30

Konserwator Paweł Mróz

8.00-15.00

Pozostali pracownicy obsługi Renata Garbat

7.00–19.00

Elżbieta Nowak
Jolanta Szymkiewicz