Pedagog szkolny

 mgr Joanna Kowalska

Czas pracy pedagoga szkolnego:

Poniedziałek od 9:45 do 10:45
Wtorek od 9:40 do 11:40 
Środa od 8:50 do 11:50 
Czwartek od 8:50 do 11:50
Piątek od 8:50 do 10:50
Spotkania popołudniowe umawiane są telefonicznie
(41) 306-10-14
  1. PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
  2. PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI w SZKOLE PODSTAWOWEJ W RYKOSZYNIE W SYTUACJACH
  3. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
  4. PRAWA DZIECKA
  5. METODY KARANIA
  6. METODY NAGRADZANIA
  7. ĆWICZENIA POPRAWNEJ PISOWNI
  8. CELE I ZADANIA PEDAGOGASZKOLNEGO