Samorząd uczniowski

RadaSU_html_m3893ece0

RadaSU_html_588992d3

Patrycja Rutkowska klasa VIII– przewodnicząca
Krystian Podsiadły klasa VIII– zastępca przewodniczącego
Diana Gos  klasa VIb – sekretarz
Antoni Zarychta  klasa VIa i Bartłomiej Zarychta klasa VIa 
członkowie


Regulamin SU