Zajęcia dodatkowe

  1. Zajęcia taneczne:
  2. Zajęcia nauki gry na instrumentach muzycznych:
    – zajęcia indywidualne  – Paweł Gdela