Nowy rozkład dowozów

Nowy rozkład dowozów obowiązujący od poniedziałku 26 września 2022:

Linia regularna: Bławatków – Rykoszyn Szkoła
przez Os. Bławatków – Os. Skałka – Skałka – Rykoszyn – Gałęzice

km

S

Przystanki

S* S** S***
12.0

0.3

0.3

1.0

0.2

1.0

0.0

2.0

7.15

7.17

7.20

7.22

7.23

7.24

7.30

7.35

Bławatków 1

Bławatków 2

Os. Bławatków

Os. Skałka

Skałka

Rykoszyn

Gałęzice szkoła

Rykoszyn szkoła

14.02

14.00

13.57

13.55

13.54

13.52

13.45

13.40

14.52

14.50

14.47

14.45

14.44

14.42

14.35

14.30

15.52

15.50

15.47

15.45

15.44

15.42

15.35

15.30

Oznaczenia:
S – kursuje w dni nauki szkolnej
*- kursuje od poniedziałku do piątku
**- kursuje w czwartek i piątek
***- kursuje od poniedziałku do środy

OBIADY – WRZESIEŃ

15 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 82,50
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 września w sekretariacie szkoły. Opłaty przyjmowane są w dniach do 22 września 2022.

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.