29 FINAŁ AKCJI „SPRZĄTANIE ŚWIATA – POLSKA”

Pierwszy raz akcję zainicjowała M. Stanisławska-Meysztowicz w 1994r – założycielka Fundacji Nasza Ziemia. Akcji ściśle wpisują się w cele naszej placówki dlatego cała społeczność szkoły pod przewodnictwem Pani Dyrektor – Agaty Skalskiej czynnie do niej się włączyła. W tym roku udało nam się zaprosić do współpracy w walce o czystą Ziemię: Ochotniczą Staż Pożarną w Rykoszynie na czele z komendantem straży – Panem Sławomirem Majerczykiem, Koło Gospodyń Wiejskich w Rykoszynie pod przewodnictwem – Pani Danuty Kotwicy, radnego miejscowości Rykoszyna i Gałęzic – Pana Zdzisława Gronickiego. Nasze działania objął honorowym patronatem Wójt Gminy Piekoszów – Pan Zbigniew Piątek. Dzięki współpracy z Referatem Gospodarki odpadami i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy zostaliśmy wyposażeni w worki i rękawiczki  jednorazowe.

Fotorelacja!!! Czytaj dalej