OBIADY – STYCZEŃ

19 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 
104,50
 zł
Zapisy/rezygnacje na miesiąc luty przyjmowane są do 25 stycznia w sekretariacie szkoły.

Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 5 stycznia 2022 r. Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat.
Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014, 578 575 754 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Akcja charytatywna dla bezdomnych zwierząt

Na przełomie listopada i grudnia 2022 roku w naszej szkole została zorganizowana akcja charytatywna pod hasłem „Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt”. Celem inicjatywy było udzielenie pomocy bezdomnym zwierzętom ze SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DYMINACH. Przez cały czas trwania akcji do oznaczonych kartonów zbierano karmę suchą, przede wszystkim dla kotów, ale też dla psów. Ponadto z inicjatywy uczennicy klasy VIII Nadii Lesiak został zorganizowny kiermasz słodkości, z którego całkowity dochód został przekazany na potrzeby schroniska. W ramach przeprowadzonych działań wszyscy kochający zwierzęta i wrażliwi na ich potrzeby uczniowie, rodzice, nauczyciele i przyjaciele szkoły aktywnie włączyli się w pomoc. Zgromadzone rzeczy i datki zostały przekazane przez Dyrektor Agatę Skalską na ręce pracownika schroniska, który przybył do nas w czwartek 22 grudnia 2022 r.
Zapraszamy do galerii ?

Czytaj dalej

Wigilie klasowe

Czwartek 22 grudnia upłyną naszym uczniom w świątecznej atmosferze. Odbyły się Wigilie klasowe. Był to czas kolędowania, składania życzeń, dzielenia się opłatkiem i wspólnego spożywania przygotowanych przez uczniów i rodziców posiłków. Uczniowie zapraszali na do świętowania nauczycieli, Dyrektora i kolegów z innych klas. Był to niezwykle miły i sympatyczny dzień wypełniony życzliwą atmosferą, uśmiechami i radością.