WYWIADÓWKA

26 stycznia (czwartek) odbędą się spotkania z wychowawcami.

Klasy 0 – III  godz. 15:30 – 16:30

  • klasa 0 – sala przedszkolna
  • klasa I sala nr 15
  • klasa II sala nr 16
  • klasa III sala świetlicy

Klasy IV – VIII godz. 17:00 – 18:00

  • klasa IV sala nr 16
  • klasa V sala nr 20
  • klasa VI sala nr 22 (godz. 16:30-17:30)
  • klasa VII sala nr 25
  • klasa VIII sala nr 23

OBIADY – LUTY

12 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 66 zł
Zapisy/rezygnacje na miesiąc marzec przyjmowane są
do 25 lutego w sekretariacie szkoły.

Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 5 lutego 2022 r. Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat.Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014, 578 575 754 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Zabawa Karnawałowa

W naszej szkole 19 stycznia odbędzie się zabawa karnawałowa. Klasy 0 – III będą bawić się w godzinach między 12:45 a 14:30, a klasy IV – VIII od 16:00 do 19:00. Zachęcamy uczniów do przebrania się w kostiumy, tematem przewodnim jest ulubiona postać z bajki lub filmu.

Dodatkowo w dniach 18 i 19 stycznia organizowany będzie kiermasz ciast i słodkości, który wspierać będzie Mateusza Relidzyńskiego, mieszkańca Brynicy, który potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Zachęcamy do wsparcia i przyłączenia się.