„Odblaskowa Szkoła” – nasze cele zostały osiągnięte

W poniedziałek 13 listopada podczas szkolnego apelu uczniowie zostali zaproszeni do obejrzenia krótkiej prezentacji poprowadzonej przez uczennice z Samorządu Uczniowskiego: Amelię Podsiadły i Maję Lotko. Było to już ostatnie z działań wynikających z realizacji pilotażowego konkursu „ODBLASKOWA SZKOŁA”, którego organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, a koordynatorem Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Podczas projekcji filmiku „Bądź widoczny, nie bądź mroczny”, uczniom, po raz kolejny,  przypomniano o konieczności noszenia elementów odblaskowych po zmroku. Warto wspomnieć, że w myśl zasady, iż szkoła nie tylko uczy, ale i pomaga w wychowaniu, kształtowaniu właściwych postaw, dba również o szeroko pojęte bezpieczeństwo swoich podopiecznych.  Dlatego też  w trakcie trwania konkursu uczniowie zostali wyposażeni w opaski odblaskowe ufundowane przez Radę Rodziców, byli uświadamiani podczas spotkań przez Panią Dyrektor, a następnie przez wychowawców, nauczycieli o obowiązku noszenia elementów odblaskowych po zmroku.

Galeria zdjęć!!!
Czytaj dalej