Dyrektor szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J.Piłsudskiego w Rykoszynie:
mgr Jolanta Laskowska