Inni pracownicy

Pracownicy niepedagogiczni
w Szkole Podstawowej w Rykoszynie

Imię i nazwisko

Godz. pracy

Sekretarka Małgorzata Stachura

7.30-14.30

Pielęgniarka szkolna

Konserwator

Lucyna Słaby

Paweł Mróz

wtorek 8:00-14:00
piątek 8:00- 14:00

8.00-15.00

Pozostali pracownicy obsługi Renata Garbat

7.00–19.00

Elżbieta Nowak
Jolanta Szymkiewicz