Goście w naszej szkole

Spotkanie z pracownikami Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Uniwerek w Kielcach.
Przed uczniami klas ósmych stoją ważne decyzje dotyczące wyboru szkoły ponadpodstawowej. Aby ułatwić im wybór, w bieżącym roku szkolnym, uczestniczyli oni w zajęciach z doradztwa zawodowego, na których uczyli się świadomie i samodzielnie podejmować decyzje edukacyjne i zawodowe.
7 czerwca w naszej szkole gościliśmy pracowników Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach, którzy zapoznali uczniów klas siódmych i ósmych
z wieloma zadaniami, jakie pełni ta jednostka. Do najważniejszych zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy należy wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodową i ekonomiczną młodzieży, podejmowanie działań zmierzających do podwyższania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania, wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym organizowaniu zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej współpracy młodzieży.
Z kolei 8 czerwca ósmoklasiści zapoznali się z ofertą Świętokrzyskiego Centrum Kształcenia Uniwerek, która oferuje uczniom bezpłatną naukę na wielu kierunkach w technikach zawodowych, branżowej szkole I stopnia, a także jeśli będą chętni, w liceum ogólnokształcącym.

Galeria zdjęć!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *