Europejski tydzień sportu

Europejski Tydzień Sportu (ETS) to inicjatywa Komisji Europejskiej promująca sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Tydzień sportowy może zarówno zapoczątkować nowe działania lub opierać się na już istniejących i wielokrotnie praktykowanych. W obchody ETS wpisują się przedsięwzięcia o charakterze europejskim, krajowym, regionalnym lub lokalnym.
Celem tej ogólnoeuropejskiej kampanii pod hasłem  #BeActive
(Bądź aktywny) jest zachęcenie wszystkich, w tym dzieci i młodzież, do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok.
Nasza szkoła również przystąpiła do tego projektu i  tym tygodniu odbyło się szereg akcji i działań promujących zdrowy, aktywny styl życia. Punktem kulminacyjnym tych obchodów  był czwartek 28 września, wtedy to odbyły się liczne sportowe rozgrywki międzyklasowe w rożnych dyscyplinach m.in. siatkówki, unihokeja, ringo. Ponadto uczniowie klas 1-6 przygotowali prace plastyczne na temat „Mój ulubiony sport”, dzięki temu powstała piękna wystawa.
Zwieńczeniem tego dnia był bieg dla wszystkich chętnych uczniów i nauczycieli pt. „Biegiem po naszej okolicy„.

Fotorelacja!!!

Laptop dla ucznia

27 września uczniowie klasy 4 uroczyście odebrali z rąk burmistrza Miasta i Gminy Piekoszów pana Zbigniewa Piątka oraz pani dyrektor Jolanty Laskowskiej sprzęt komputerowy z programu „Laptop dla ucznia”.
To rządowa inicjatywa, która ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju kompetencji cyfrowych, niezbędnych w dzisiejszym świecie. Otrzymany na własność sprzęt umożliwi uczniom także naukę oraz rozwijanie talentów i zainteresowań. Uczniowie wraz z rodzicami wyrazili zadowolenie z otrzymania nowoczesnych laptopów, które stanowią ważne narzędzie w edukacji i rozwoju. To krok naprzód w zapewnianiu równych szans w dostępie do nowoczesnych technologii.

Galeria zdjęć!!!

Informacja!!!

29 września uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli pójdą patrolować najbliższą okolicę w ramach AKCJI SPRZĄTANIE ŚWIATA – Polska.
To już kolejny raz we współpracy z Fundacją Nasza Ziemia zadbamy o środowisko naturalne.