23 – 25 listopada 2021r. w naszej szkole został przeprowadzony próbny egzamin ósmoklasisty. Odbyła się w trzech częściach, w których uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę z zakresów:

  • języka polskiego (wtorek23 listopada)
  • matematyki (środa 24 listopada)
  • języka obcego nowożytnego – zgodnie z deklaracją naszych uczniów był to język angielski (czwartek 25 listopada).

Przed przystąpieniem do pracy z arkuszem egzaminacyjnym uczniów przywitała Pani Dyrektor A. Skalska życząc im powodzenia w rozwiazywaniu zadań. Egzamin przebiegł zgodnie z obowiązującymi zasadami. Do egzaminu próbnego przystąpiło 26 uczniów z klasy VIII a i VIII b .

Zapraszamy do galerii!!!

OBIADY – GRUDZIEŃ

15 obiadów po 4,00 zł
Do zapłaty 60,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 29 listopada w sekretariacie szkoły. Opłaty przyjmowane są w dniach od 13 do 14 grudnia 2021

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

WYCIECZKA DO FABRYKI BOMBEK „DECORA” W MIECHOWIE

25 listopada uczniowie klasy trzeciej poznali tajniki powstawania ozdób choinkowych w Fabryce Bombek Decora w Miechowie. Korzystając jeszcze z wolnego czasu uczniowie klasy III zatrzymali się przy pięknym pomniku znajdującym się na rynku w Miechowie. Upamiętniający poległych bohaterów walk o wyzwolenie ojczyzny. Na zwężającej się ku górze graniastej kolumnie stał orzeł z rozpostartymi skrzydłami tak jakby zrywał się do lotu. Chwilą ciszy uczniowie uczcili cześć poległych bohaterów.
Galeria zdjęć!!!
Czytaj dalej