Rada rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie

w roku szkolnym 2022/2023

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodnicząca Rady Rodziców Anita Podsiadły
Z -ca Przewodniczącej Rady Rodziców  

Skarbnik

Sekretarz