Rada rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie

w roku szkolnym 2023/2024

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodnicząca Rady Rodziców  Anita Podsiadły
Z -ca Przewodniczącej Rady Rodziców   Przemysław Błoński
Członek  Sylwia Lesiak
Skip to content