Rada rodziców

Rada Rodziców

przy Szkole Podstawowej w Rykoszynie

w roku szkolnym 2021/2022

Funkcja

Imię i nazwisko

Przewodnicząca Rady Rodziców Anita Podsiadły   
Z -ca Przewodniczącej Rady Rodziców   Marcin Adach

Skarbnik

Sekretarz

Aleksandra Krawczyk

Przemysław Błoński