Zajęcia pozalekcyjne

  1. Koło sportowe
  2. Koło Języka Polskiego
  3. Koło Biblioteczne
  4. Koło Wolontariatu
  5. Koło Młodego Europejczyka
  6. Koło Matematyczne dla kl.8
  7. Koło Historyczne
  8. Koło PCK
  9. Koło Wiewiórka
  10. Koło LOP
  11. Dziecięcy Ludowy Zespół „Skowroneczki”
  12. Chór Szkolny
Skip to content