Rajd pieszy klasy III do Jaskini Piekiełko

23 września 2020r. uczniowie klasy trzeciej wyruszyli na rajd pieszy do Jaskini Piekiełko w Gałęzicach. W pierwszy dzień jesieni towarzyszyła im piękna, słoneczna pogoda. Na trasie zatrzymali się pod obeliskiem poświęconym ofiarom II wojny światowej. Na płycie położyli zapalone znicze i minutą ciszy uczcili pamięć poległych. W czasie marszu podziwiali widoki pasma niewysokich gór. Poznali wiele roślin ozdobionych dojrzałymi owocami. Na końcu trasy wspinali się do Jaskini Piekiełko. Wszyscy podziwiali wnętrze przyświecając sobie latarkami. Dla zachowania bezpieczeństwa zwiedzali wnętrze jaskini małymi grupkami, podczas gdy pozostali brali udział w pikniku. W drodze powrotnej poznawali warstwy lasu oraz żyjące tam zwierzęta. Szczęśliwi, wzbogaceni o nowe doświadczenia i bardzo strudzeni wróciliśmy do szkoły na odpoczynek.
Galeria zdjęć!!!

OBIADY – PAŹDZIERNIK

21 obiadów po 4,50 zł
Do zapłaty 94,50 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 września w sekretariacie szkoły.
Opłaty przyjmowane są w dniach od 12 do 16 października 2020

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności (co najmniej 3 dniowe) na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Spotkania z rodzicami

Szanowni Państwo pragniemy poinformować, że w najbliższych dniach odbędą się spotkania z wychowawcami klas.

Harmonogram:
18 września (piątek) godzina 16:00
Klasa „0” w swojej sali
Klasa II – sala nr 16 (parter)

21 września (poniedziałek) godzina 17:00
Klasa III – sala świetlicy
Klasa IV – sala nr 16 (parter)
Klasa VI – sala nr 23 (piętro)

22 września (wtorek) godzina 17:00
Klasa I – sala świetlicy
Klasa VII a – sala nr 16 (parter)
Klasa VII b – sala nr 23 (piętro)

23 września (środa) 
Klasa V – świetlica szkolna, godzina 16:00
Klasa VIII – sala nr 23 (piętro), godzina 17:00

W związku z obecną sytuacją epidemiczną prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.