Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J
w roku szkolnym 2020-2021 I sem.
BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                               Godziny                                     
Poniedziałek 11.30-14.30
Wtorek 10.50-12.50
Środa 9.45-10.45
11.30-12.30
Czwartek 9.45-10.45
11.30-11.50
12.35-13.30
 Piątek 11.50-14.35

Regulamin Biblioteki Szkolnej