Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J
w roku szkolnym 2023/2024 I sem.
BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                               Godziny                                     
Poniedziałek 11:30-12:30
Wtorek 9:35-10:35    11:30-12:45    13:30-14:05
Środa 8:00- 8:55    9:40-10:45
Czwartek 8:55 – 10:45
 Piątek 10:20-11:40

Regulamin Biblioteki Szkolnej