Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J
w roku szkolnym 2022/2023 I sem.
BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                               Godziny                                     
Poniedziałek 11:45 – 14:00
Wtorek 8:45 – 9:45
Środa 8:45 – 9:45
Czwartek 8:30 – 10:45
 Piątek 11:35 –  13:05

Regulamin Biblioteki Szkolnej