Biblioteka

G O D Z I N Y     P R A C Y     B I B L I O T E K I     S Z K O L N E J
w roku szkolnym 2021/2022 I sem.
BIBLIOTEKARZ- Teresa Piotrowska

Dni tygodnia                               Godziny                                     
Poniedziałek 10.35-13.35
Wtorek 12.00- 14.35
Środa 10.35-12.00
Czwartek 10.00-12.00
 Piątek 11.00-14.00

Regulamin Biblioteki Szkolnej