Informacje dla Rodziców

  1. Szanowni Państwo, Organ Prowadzący na prośbę Dyrektora szkoły, wyraził zgodę na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla klasy 8. Zajęcia rozpoczną się już 27 marca i potrwają do majowych egzaminów klas ósmych.
  2. Ponadto informuję, że w szkolnym korytarzu znajduje się skrzynka do dodatkowych kontaktów z Dyrektorem szkoły. Można w niej zamieszczać pytania, uwagi, prośby i wszelkie informacje dotyczące szkoły.

Dyrektor szkoły:
Agata Skalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *