Konsultacje

Drodzy Rodzice!

W związku ze zbliżającym się terminem wystawiania ocen śródrocznych proponujemy Państwu konsultacje z nauczycielami, które mają na celu indywidualne rozmowy na temat bieżącej sytuacji dziecka, proponowanych ocenach śródrocznych oraz możliwości poprawy ocen na wyższe. Konsultacje odbywać się będą online poprzez aplikację Zoom. Linki do spotkań będą te same, przez które uczniowie łączą się z nauczycielami na lekcjach. Konsultacje odbywać się będą 18, 21, 22 grudnia oraz od 18 do 26 stycznia w godzinach 16.00-17.00.

Konsultacje odbywać się będą 18, 21, 22 grudnia oraz od 18 do 26 stycznia w godzinach 16: 00 -17:00.
Harmonogram spotkań:
Poniedziałki : Beata Szwarc, Teresa Piotrowska, Jolanta Marzec
Wtorki : Małgorzata Jabłońska, Iwona Jakubowska, Bożena Marszałek Pękalska
Środy :  Edyta Sochanowska, Jacek Zajkowski, Marta Kotwica
Czwartki : Sylwia Giemza, Paweł Pawłowski, Jolanta Świebodzka, Joanna Kowalska, Paweł Wijas
Piątki : Jolanta Hajduk, Iwona Wijas

Przypominamy, że oceny powinny być wystawione tydzień przed radą klasyfikacyjną, czyli do dnia 21 stycznia. Dnia 28 stycznia zatwierdzone zostaną wyniki klasyfikacji semestralnej uczniów podczas zebrania rady pedagogicznej.

Dyrektor szkoły
Agata Skalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *