Nauka zdalna dla klas IV-VIII

Zarządzenie Dyrektora w sprawie zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rykoszynie od 26 października 2020 r.

W związku z wejściem całej Polski do strefy czerwonej Rząd ogłosił, że klasy od 4 do 8 uczyć się będą w trybie zdalnym do 8 listopada.
Uczniowie młodszych klas: od „0” do III pracują stacjonarnie – w szkole, w ich planie nic się nie zmienia. W dalszym ciągu zajęcia są skrócone ze względu na przedłużające się prace przy instalacji pieca do ogrzewania, do odwołania odbywają się na takich samych zasadach jak w bieżącym tygodniu. Również świetlica pracuje na starych zasadach, ale jest dostępna tylko dla uczniów 0-III. Dowozy i obiady również pozostają bez zmian.
Dla uczniów klas starszych zajęcia w naszej szkole odbywać się będą na platformie ZOOM zgodnie z obowiązującym planem, lekcje trwać będą 30 minut i rozpoczynać się będą według szkolnego rozkładu:
1. 8:00
2. 8:55
3. 9:50
4. 10:45
5. 11:50
6. 12:45
7. 13:40
8. 14:25
Nauczyciele dostępni są dla uczniów w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 15:30, wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące zajęć, prac domowych i innych szkolnych spraw należy konsultować wyłącznie w tych godzinach.
Decyzją Dyrektora zajęcia w klasach IV-VIII odbywają się na platformie ZOOM i są OBOWIĄZKOWE, nauczyciele każdorazowo sprawdzać będą i odnotowywać obecność w dzienniku, wszystkie nieobecności liczone będą do końcoworocznej frekwencji. Obowiązkowo każdy uczeń musi mieć włączoną kamerę. Zajęcia zdalne obligują wszystkich uczniów do zachowywania się odpowiednio i przestrzegania zasad obowiązujących na lekcjach w szkole.
W przypadku nieobecności nauczycieli organizowane będą zastępstwa (zajęcia świetlicowe, biblioteczne, zajęcia z pedagogiem).
Wszystkie materiały i pomoce dydaktyczne udostępniane będą uczniom poprzez e-dziennik.
W razie kłopotów ze sprzętem do pracy zdalnej istnieje możliwość wypożyczenia laptopa ze szkoły. W tym celu należy zadzwonić do sekretariatu i umówić się na konkretną godzinę w celu podpisania umowy wypożyczenia.
Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego odbywać się będą również zdalnie.

                                                    Szanowni Rodzice!
Bardzo prosimy zmobilizować swoje dzieci do zachowania rytmu szkolnego i dopilnować, aby Państwa dzieci traktowały naukę zdalną jak zajęcia w szkole. Prosimy na bieżąco śledzić informacje na e-dzienniku i stronie internetowej. Przypominamy również, że dzieci nie mogą samodzielnie poruszać się w godzinach między 8 a 16.

Z poważaniem Dyrektor Szkoły Podstawowej
im.  J. Piłsudskiego w  Rykoszynie
Agata Skalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *