OBIADY – CZERWIEC

15 obiadów po 4,00 zł
Do zapłaty 60,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 30 maja w sekretariacie szkoły. Opłaty przyjmowane są w dniach od 01 do 07 czerwca 2022

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content