Obiady maj

OBIADY – MAJ

16 obiadów po 4,00 zł

Do zapłaty 64,00 zł

(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 30 kwietnia w sekretariacie szkoły.

Opłaty przyjmowane są w dniach od 19 do 21 maja 2021

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.

Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *