OBIADY – STYCZEŃ

Informujemy, że w miesiącu styczniu obiady dla klas 0 wydawane są od 3 stycznia 2022 i koszt posiłków wynosi 36 zł. Natomiast dla klas I – VIII obiady będą wydawane po powrocie uczniów do nauki stacjonarnej tj. od 10 stycznia 2022. Koszt posiłków wynosi 24 zł.

Opłaty w tym miesiącu będą przyjmowane w dniach
od 10 do 11 stycznia 2022

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *