OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że od 6 września rozpoczyna się dożywianie uczniów. Posiłek w postaci dwudaniowych obiadów jest płatny w wysokości 4,00 zł za każdy dzień. Uczniowie chętni  do korzystania z obiadów proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.

W miesiącu wrześniu opłata wynosi
76,00 zł
19 obiadów po 4,00 zł
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy przyjmowane są do 2 września (czwartek) do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie. Opłaty przyjmowane są w dniach od 22 do 24 września. Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.

Nieobecności na  obiadach, proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 306 10 14 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Rodzice ubiegający się o dożywianie dla dzieci refundowane przez GOPS, proszone są o  jak najszybsze dopełnienie formalności w GOPS w Piekoszowie.

Również od 20 września zostaną wznowione dostawy
w ramach „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów klas I-V dostarczane będą owoce, warzywa, soki oraz mleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *