OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że od 18 września rozpoczyna się dożywianie uczniów. Posiłek w postaci dwudaniowych obiadów jest płatny w wysokości 5,50 zł za każdy dzień. Uczniowie chętni  do korzystania z obiadów proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły. Warunkiem korzystania z obiadów jest również złożenie wypełnionej deklaracji do pobrania w sekretariacie szkoły lub pod linkiem (kliknij tutaj).

W miesiącu wrześniu opłata wynosi
55,00 zł
10 obiadów po 5,50 zł

Zapisy przyjmowane są do 14 września (czwartek) do godz. 11.00 w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie.

Wpłat proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 20 września 2023 r.

Nadpłaty za ubiegły rok szkolny będą zwracane na konta indywidualne i nie będą łączone z bieżącymi wpłatami.

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.

Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Rodzice ubiegający się o dożywianie dla dzieci refundowane przez GOPS, proszone są o  jak najszybsze dopełnienie formalności w GOPS w Piekoszowie.
Również od 18 września zostaną wznowione dostawy
w ramach „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2023/2024 Dla uczniów klas I-V dostarczane będą owoce, warzywa, soki oraz produkty mleczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *