OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, że od 14 września rozpoczyna się dożywianie uczniów. Posiłek w postaci dwudaniowych obiadów jest płatny w wysokości 4,50 zł za każdy dzień. Uczniowie chętni do korzystania z obiadów proszeni są o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły.
w miesiącu wrześniu opłata wynosi:
58,50 zł
13 obiadów po 4,50 zł
(proszę o odliczoną kwotę)
Zapisy przyjmowane są do 10 września (czwartek) do godz. 11:00 w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie. Opłaty przyjmowane są do 18 września
Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności (co najmniej 3 dniowe) na obiadach, proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 11:00 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły.
O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić.
W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.
Rodzice ubiegający się o dożywianie dla dzieci refundowane przez GOPS, proszone są o jak najszybsze dopełnienie formalności w GOPS w Piekoszowie.

Również od 14 września zostaną wznowione dostawy
w ramach „Programu dla szkół” w roku szkolnym 2020/2021 Dla uczniów klas I-V dostarczane będą owoce, warzywa, soki oraz mleko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *