Powrót do szkoły klas I-III

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie
informuje:

W związku z ogłoszeniem Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uczniowie klas 1-3 od 26 kwietnia przechodzą na tryb nauki hybrydowej. W związku z tym zajęcia, w szkole obywać się będą w systemie zmianowym, zgodnie z harmonogramem:

8:00 – 11:30 11:50 – 15:20
poniedziałek Klasa I Klasa III
wtorek Klasa II Klasa I
środa Klasa III Klasa II
czwartek Klasa II Klasa III
piątek Klasa I

 

Poniedziałek

Klasa I Klasa III
8:00 – 8:45 edukacja
8:55 – 9:40 edukacja
9:50 – 10:35 edukacja
10:45 – 11:30 religia
11:50 – 12:35 edukacja
12:45 – 13:30 edukacja
13:40 – 14:25 edukacja
14:35 – 15:20 W-F

Plan zajęć na wtorek, środę i czwartek (od 27 do 29 kwietnia) zostanie podany w poniedziałek 26 kwietnia.
Piątek 30 kwietnia 2021 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
Obiady zostaną zamówione dla uczniów zgodnie z tym, jak było przed przejściem na zdalne, tylko w te dni, w które dany uczeń będzie na zajęciach w szkole.
Odwozy pozostają bez zmian; rano jeden dowóz do szkoły na 8:00, po południu o 13:30 i 15:25.
Świetlica pracuje od 7:00 do 16:00, jeśli rodzice dzieci, które będą uczyć sie stacjonarnie, będą chcieli skorzystać z opieki świetlicowej muszą każdorazowo napisać oświadczenie:

Proszę o objęcie opieką świetlicową mojego dziecka…………………………………………….. z kl. ……… w dniu …………………… w godzinach od ………….. do …………………

                                                                                              …………………………………

                                                                                              podpis rodzica/opiekuna

Uczniowie przychodzący do szkoły przed zajęciami wcześniej, oczekują na zajęcia w świetlicy szkolnej.
W dalszym ciągu w szkole obowiązuje Regulamin dotyczący Procedur Postępowania w związku z pandemią COVID-19.
Przypominamy, że uczniowie zobowiązani są do zachowania reżimu sanitarnego, dezynfekcji dłoni i noszenia maseczek w przestrzeni wspólnej szkoły.
Organizacja zajęć dla oddziału przedszkolnego pozostaje bez zmian, uczniowie od poniedziałku 26 kwietnia wchodzić będą do szkoły wejściem od strony boiska szkolnego, w celu uniknięcia kontaktu z klasami 1-3.
Uczniowie klas 1-3 wchodzą do szkoły głównym wejściem.
W razie wątpliwości i pytań proszę o kontakt z wychowawcami klas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *