Spotkania z pielęgniarką

3 marca 2022 z uczniami klasy pierwszej i drugiej spotkała się p. pielęgniarka, która przedstawiła dzieciom wiedzę na temat szczegółów działania aparatu mowy i słuchu.
W swojej prezentacji poruszyła takie tematy jak to skąd się bierze dźwięk, dzięki jakim narządom słyszymy, co powoduje że gorzej słyszymy, w jaki sposób oddychamy itd. Dzieci wykonały z p. pielęgniarką kilka prostych ćwiczeń logopedycznych. Na zakończenie uczniowie wypełnili ankietę.
Wszystko to było możliwe dzięki programowi „Profilaktyczne badania słuchu i mowy wśród dzieci z klas pierwszych  szkół podstawowych w Województwie Świętokrzyskim”. Celem spotkania były profilaktyka, wczesne wykrywanie oraz rehabilitacja zaburzeń mowy i słuchu.

Fotorelacja!!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *