Wybory Samorządu Uczniowskiego

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,którzy razem uczą się, działają…,żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się, pilnował porządku i praworządności…to nie tylko praca, ale i walka…w obronie porządnych, dzielnych i słabych, przeciwko wrogom porządku i sprawiedliwości…”.

Janusz Korczak

4 października 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy Kandydaci ubiegający się o tę funkcję mieli okazję przedstawić swoje pomysły na lepszą, bardziej atrakcyjną szkołę. Wykonali plakaty wyborcze, które prezentowali w holu szkoły.
W tym wyjątkowym dniu uczniowie kl. I-VIII głosowali na uprzednio przygotowanych kartach do głosowania zawierających nazwiska wszystkich kandydatów. Każdy z nich oddał swój głos przez postawienie znaku „X” przy nazwisku wybranego kandydata.
Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Nadia Lesiak – przewodnicząca oraz członkowie komisji: Maya Nalik – Jaworska, Amelia Podsiadły, Mikołaj Seligowski i Oliwier Głuch.
Na zakończenie Komisja Wyborcza otworzyła urnę, podliczyła głosy i przekazała wyniki wyborów społeczności szkolnej.

Wyniki Wyborów:
Wiktoria Wychowaniec – przewodnicząca
Maja Lotko – zastępca przewodniczącej

Serdecznie gratulujemy !!! Fotorelacja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *