WYNIKI REKRUTACJI

Uprzejmie informujemy, że na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie znajdują się listy dzieci oraz uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025.

Zgodnie z harmonogramem oraz zasadami rekrutacji obowiązującymi w roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie, rodzic kandydata do oddziału przedszkolnego lub kandydata do klasy pierwszej składa w terminie do 12 kwietnia 2024 pisemne oświadczenie /potwierdzenie woli przyjęcia (do pobrania ze strony internetowej lub w sekretariacie szkoły).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *