Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu nowych obostrzeń informuje, że od 9 do 29 listopada 2020 r. uczniowie klas od 1 do 3 przechodzą na nauczanie zdalne. Lekcje odbywać się będą zgodnie z planem obowiązującym w szkole. Każda lekcja skrócona zostanie do pół godziny, a rozpoczynać się będzie zgodnie z rozkładem dzwonków szkolnych:
1. 8:00 – 8:30
2. 8:55 – 9:25
3. 9:50 – 10:20
4. 10:45 ¬– 11:15
5. 11:50 – 12:20
6. 12:45 – 13:15
7. 13:40 – 14:10
8. 14:35 – 15:05
Wychowawcy przekażą rodzicom linki, hasła dostępu do zajęć, które podobnie jak w klasach starszych, odbywać się będą na platformie ZOOM. Wszystkie szczegóły dotyczące zajęć i ich organizacji przekazane zostaną przy pomocy e-dziennika przez wychowawców.
Jeśli mają Państwo problemy ze sprzętem komputerowym, przypominam że istnieje możliwość wypożyczenia ze szkoły komputera do pracy (aby to zrobić należy wcześniej zadzwonić do sekretariatu i umówić się w celu podpisania mowy wypożyczenia sprzętu).
Uczniowie klas 4 –8 w dalszym ciągu pracują w trybie zdalnym, sposób organizacji ich pracy nie ulega zmianie.
Uczniowie klasy VIII będą mieli możliwość skorzystania z konsultacji, wszelkie informacje na ten temat zostaną przekazane ósmoklasistom przez wychowawcę.
Przypominamy również, że nauczyciele są do dyspozycji uczniów i rodziców w godzinach między 8:00 a 15:30, wszyscy pracują zdalnie ze szkoły.
Dla uczniów mających problemy z organizacją nauki zdalnej w domu, istnieje możliwość nauki w szkole, w tym celu należy skontaktować się z wychowawcą i omówić szczegóły.
Rozumiemy, że przyszły tydzień może być trudny, ponieważ wspólnie mierzyć się będziemy z nowym trybem pracy, w razie problemów technicznych czy organizacyjnych postaramy się wspólnie rozwiązywać problemy.
Uczniowie klasy „0” oraz przedszkola w dalszym ciągu uczą się stacjonarnie (w budynku szkoły).
Uczniowie klasy „0” objęci są dowozem do i po szkole. Osoby zapisane na obiady w dalszym ciągu będą mogły z nich korzystać. Szczegółowe informacje dotyczące zerówki przekaże wychowawca. W poniedziałek 9 listopada zajęcia odbywać się będą planowo, nie będą już skrócone, ponieważ w weekend zostanie uruchomione ogrzewanie w szkole.
Świetlica szkolna pracuje normalnym trybem, od 7:00 do 16:00. Jeśli będziecie mieć Państwo problemy z zapewnieniem opieki dziecku w domu, istnieje możliwość przysłania go do szkoły, będzie w tym czasie uczestniczyło w zajęciach, a po ich zakończeniu wraca odwozem, lub czeka w świetlicy na rodziców. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej zgłosić taką potrzebę, ponieważ Szkołę obowiązują limity, co do ilości uczniów obecnych stacjonarnie na zajęciach (pierwszeństwo w korzystaniu z opieki świetlicowej mają rodzice uczniów bezpośrednio zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19).
W razie pytań i wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami lub sekretariatem szkolnym. Ponadto przypominamy o regularnym odwiedzaniu e-dziennika i naszej strony internetowej. Wszystkie ważne informacje dotyczące szkoły i uczniów są tam na bieżąco umieszczane.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Józefa Piłsudskiego w Rykoszynie
Agata Skalska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *