Święto Konstytucji

„Wiwat maj, trzeci maj!”

„Wiwat Unia Europejska!”

 

 

24 kwietnia społeczność naszej szkoły uczciła dwa nadchodzące w najbliższych dniach święta. Uroczystą akademią upamiętniliśmy  233. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. 3 maja jest datą symboliczną w polskiej historii. To wstęp do opowieści o przełomowym dziele prawodawczym – pierwszej konstytucji w nowożytnej Europie i drugiej na świecie. Przyjęta na Sejmie Wielkim (Czteroletnim) ustawa regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów, a jej podstawą jej było  przekonanie, że „wszelka władza w społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu”. Uczciliśmy również 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 1 maja 2004 r. Polska stała się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej.

Fotorelacja!!!

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content