Bezpieczna +

Klasy I-III w ramach projektu Bezpieczna + wzięły udział w warsztatach, których celem było kształtowanie i rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych.

Galeria zdjęć!!!

Na początku uczniowie utrwalali umiejętność przedstawiania się w nowej sytuacji, według określonych zasad. Następnie w trakcie warsztatów poznawali cechy, zachowania oraz umiejętności ważne w nawiązywaniu i utrzymywaniu dobrych relacji z innymi poprzez ćwiczenie z wykorzystaniem maskotki i dialog na temat tego „co to znaczy dobry kolega, przyjaciel”. Uczniowie podawali także przykłady z własnego życia, związane z dobrymi doświadczeniami w relacjach z rówieśnikami. Ponadto poprzez zabawy uczyli się rozpoznawania i nazywania emocji, co było dla nich ważnym, a zarazem atrakcyjnym zadaniem. Nabywali i rozwijali umiejętność pozytywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami w oparciu o zaprezentowaną im bajkę oraz zabawy z pacynkami. Dzieci z dużym zaangażowaniem realizowały tego typu zadanie.
Poznawały (poprzez kierowaną rozmowę) gesty i zachowania pomagające nam utrzymywać dobre relacje z innymi; a także uczyły się umiejętności dzielenia się z innymi wykonanymi przez siebie miłymi podarunkami(„order dobrego kolegi/koleżanki” lub „uśmiechnięty balon”) . Poprzez pracę w parach lub małych grupach oraz wspólną zabawę uczyły się także umiejętności współdziałania z innymi osobami.
Uczniowie w przekazywanych informacjach zwrotnych wyrażali, iż zajęcia te były interesujące, atrakcyjne i pouczające.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *