„By powstał dom, trzeba wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać”

Pod takim tytułem ruszyła kampania społeczna na zlecenie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Celem Kampanii realizowanej w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 jest podniesienie świadomości społeczeństwa i uwrażliwienie go na zjawisko przemocy w rodzinie, szczególnie w okresie epidemii wywołanej przez COVID-19 oraz dotarcie do szerokiego grona polskiego społeczeństwa, jak również wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zagrożonych lub dotkniętych przemocą w rodzinie.
W ramach kampanii uczniowie klas 0-III z naszej szkoły wzięli udział w zajęciach, przeprowadzonych przez pedagoga szkolnego, w których chętnie dzielili się swoimi przemyśleniami na temat istoty domu rodzinnego i roli jaką odgrywa on w życiu każdego dziecka. Obejrzeli także filmy, które posłużyły realizacji założonych celów kampanii. Dzieci z klasy 0 na zakończenie zajęć zbudowały dom z dużych klocków, który w sposób symboliczny wyraził największą potrzebę każdego dziecka – potrzebę szczęśliwego domu i szczęśliwej rodziny.
Galeria zdjęć!!!

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content