Światowy Dzień Wody

Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją
z 1992 roku, obchodzone corocznie
22 marca. W tym roku obchody odbywają się pod hasłem „Docenianie wody”.

Podstawowym celem tego święta jest podniesienie świadomości, jak wielką rolę odgrywa woda i jakie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Oznacza to nie tylko banalne kłopoty w życiu codziennym (takie jak utrudnienia w kąpieli czy spłukiwaniu toalety), ale także śmiertelne choroby i pogłębiająca się nędza. Obchody święta przyczyniają się do zwiększenia szacunku do wody, która ze względu na swą pozorną dostępność w warunkach klimatu umiarkowanego, często bywa marnotrawiona.
Nasza placówka bierze udział w Programie edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego „Dla Ziemi, dla siebie” – przyjętego do realizacji przez Zarząd Starostwa Powiatowego w Kielcach. W myśl działań związanych z realizacją zadań nasi uczniowie uczestniczyli w lekcjach, na których poruszony został temat zasobów wody w Polsce i na świecie. Zostali również zaproszeni przez Starostwo Powiatowe do konkursu plastycznego „Oszczędzam wodę – walczę z suszą”. Zadaniem konkursowym było przygotowanie prac plastycznych o charakterze edukacyjno – ekologicznym. Odzew Naszych Uczniów był dla nas bardzo miłym doświadczeniem i pokazał, jak wysoką maja wrażliwości na rolę wody w życiu wszystkich organizmów na naszej planecie. Wpłynęło bardzo dużo prac z klas IV — VIII. Wszystkie zgłoszone do placówki prace wezmą udział w konkursie, a my możemy już dziś je podziwiać.
Zachęcamy do zapoznania z przygotowanymi materiałami:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *