OBIADY – GRUDZIEŃ

16 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 88,00 zł

Zapisy w formie składania deklaracji przyjmowane są do 28 listopada. Rezygnacje z obiadów przyjmowane są do 25 listopada  w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy zostali zapisani na miesiąc listopad i nie zgłosili rezygnacji z obiadów, automatycznie przechodzą na kolejne miesiące.|
Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 20 grudnia 2023 r.
Przed dokonaniem wpłaty proszę sprawdzić kwotę do zapłaty w zakładce „Opłaty” w Dzienniku Vulcan. Kwota ta będzie uwzględniać odpis za miesiąc listopad.

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat.
Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content