OBIADY – LISTOPAD

20 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 110,00
Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 26 października w sekretariacie szkoły.

Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule: za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 5 listopada 2022 r.

Rodzice uczniów, którym dokonano odpisów za dożywianie w październiku, proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły, w celu ustalenia kwoty wpłaty, której należy dokonać w listopadzie.

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.

Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *