OBIADY – PAŹDZIERNIK

20 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 121,00 zł

Zapisy w formie składania deklaracji przyjmowane są do 27 września. Rezygnacje z obiadów przyjmowane są do 25 września  w sekretariacie szkoły. Uczniowie, którzy zostali zapisani na miesiąc wrzesień i nie zgłosili rezygnacji z obiadów, automatycznie przechodzą na kolejne miesiące.

Wpłatę proszę dokonać przelewem na konto szkoły: 85 8499 0008 0400 1977 2000 0005 z opisem w tytule:
za żywienie w SP w Rykoszynie/imię i nazwisko ucznia/za miesiąc w terminie do 20 października 2023 r.
Rodzice uczniów otrzymają z sekretariatu szkoły informację o kwocie do zapłaty,  której należy dokonać w październiku. Kwota ta będzie uwzględniać odpis za miesiąc wrzesień.
Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Za nieterminowe opłacanie obiadów będą naliczane odsetki ustawowe.
Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014,  mailowo sp.rykoszyn@piekoszow.pl lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *