OBIADY – STYCZEŃ

OBIADY – STYCZEŃ
10 obiadów po 4,50 zł
Do zapłaty 45,00 zł(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 15 stycznia w sekretariacie szkoły.
Opłaty przyjmowane są w dniach od 27 do 28 stycznia 2021.
Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane.
Nieobecności (co najmniej 3 dniowe) na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *