Organizacja nauki w naszej szkole po feriach

Od poniedziałku, 18 stycznia do 31 stycznia br. uczniowie klas I-III wracają do nauki stacjonarnej w ścisłym reżimie sanitarnym. Uczniowie klas IV-VIII nadal będą się uczyć zdalnie.
Najważniejsze informacje dotyczące podjętych w szkole działań, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom (w oparciu o wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla klas I-III):

  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
  2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.
  3. Nauczyciele stale zabezpieczają usta i nos maseczkami/przyłbicami, a dłonie jednorazowymi rękawiczkami.
  4. Obowiązuje zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
  5. Każda klasa uczy się w wyznaczonej, stałej sali. Przerwy organizowane są w taki sposób, aby uczniowie z różnych oddziałów nie spotykali się ze sobą.
  6. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
  7. Sprzęty sportowe będą dokładnie czyszczone i dezynfekowane po każdorazowym użyciu.
  8. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy z obowiązkiem zachowania dystansu między uczniami.
  9. Szczegółowe wytyczne: https://www.gov.pl/attachment/e26039c1-a337-4c02-bd7a-4cebf10c55fd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *