OBIADY – WRZESIEŃ

15 obiadów po 5,50 zł
Do zapłaty 82,50
(proszę o odliczoną kwotę)

Zapisy/rezygnacje przyjmowane są do 28 września w sekretariacie szkoły. Opłaty przyjmowane są w dniach do 22 września 2022.

Proszę obowiązkowo przestrzegać terminów opłat. Jeżeli opłata nie zostanie dokonana w wyżej wymienionym terminie, wydawanie obiadów dla ucznia zostanie wstrzymane. Nieobecności na obiadach proszę zgłaszać w przeddzień absencji dziecka do godziny 1100 pod numerem telefonu (41) 3061014 lub osobiście w sekretariacie szkoły. O rezygnacji z obiadów proszę bezzwłocznie nas powiadomić. W przeciwnym wypadku zostaną Państwo obciążeni kosztami przygotowanego, a niewykorzystanego obiadu.

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content