„Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim”

Projekt pod honorowym patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz patronatem merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Kielcach, Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach. Koordynatorem przedsięwzięcia został główny specjalista – Stanisław Golmento.
29 marca 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Kielcach odbyło się seminarium dla dyrektorów i nauczycieli, które zainaugurowało projekt.
Nasza placówka włączyła się aktywnie w realizację założeń programu. W tym celu podjęliśmy szereg działań mających na celu przybliżenie uczniom zasad bezpieczeństwa w szkole, w ruchu drogowym, w gospodarstwie rolnym oraz w czasie wakacji.
Problematykę bezpieczeństwa poruszaliśmy i kształtowaliśmy
u naszych podopiecznych poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

Galeria zdjęć!!!


Rok szkolny 2018/2019, to:
 Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Bezpieczeństwo na piątkę” – udział: przedstawiciele z kl. V, przyniósł nam V miejsce na 37 drużyn z powiatu i miasta Kielce.
 Konkurs plastyczny „Napisz, zaśpiewaj, zagraj – dzień z życia rolnika” – udział: kl. IV-VIII, wyróżnienie otrzymała Gabriela Pietrzykowska.
 Udział w spotkaniach z przedstawicielami zawodów dbających
o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne – policjant, pielęgniarka, strażak, ratownik medyczny – udział: wszyscy uczniowie.
 Pogadanka dla rodziców na temat założeń Projektu „Razem dla bezpieczeństwa w powiecie kieleckim”, w ramach spotkań wychowawcy z rodzicami – wypełnianie ankiet przez rodziców.
 Prelekcje, w ramach godziny z wychowawcą o tematyce bezpieczeństwa z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów i quizów (materiały szkoleniowe) – udział: wszyscy uczniowie.
 Spotkanie z przedstawicielem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oddział w Kielcach
na temat: „ Bezpieczeństwa dzieci na wsi” – udział: klasy Va, Vb, VI.
 Szkolny konkurs w trzech formach: literacko – plastyczno- multimedialny „Zasady bezpiecznego zachowania znam
i przestrzegam” – udział: klasy IV-VIII.
 Gościnny udział w Festynie Rodzinnym – występy wokalne, teatralne i taneczne naszych uczniów – udział: przedstawiciele wszystkich klas.
 Wyjazd do kina na projekcję filmu pt. „Aladyn” połączoną
z prezentacją edukacyjną na temat: „Bezpieczeństwo w czasie wakacji” – udział: kl. IV-Va, Vb, VI.

Planowane w roku szkolnym 2019/2020

 Spotkanie z przedstawicielami KRUS-u na temat: „Bezpieczeństwo dzieci na wsi” – udział: klasy
I-IV połączone z konkursem wiedzy.
 Wycieczka do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Kielcach na zajęcia edukacyjne
w sali „Ognik”, – udział: przedstawiciele z klas I–VI.
 Piesza wycieczka do gospodarstwa rolnego zajmującego się hodowlą krów mlecznych i produkcją mleka. Zapoznanie
z bezpieczeństwem obsługi maszyn i urządzeń w gospodarstwie oraz poznanie specyfiki pracy związanej z hodowlą zwierząt – udział: przedstawiciele kl. I- V.
 Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego i masarni
w Łosieniu zajmującego się hodowlą trzody chlewnej i produkcją masarską – udział: przedstawiciele kl. V-VIII.
 Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Kielcach
 Spotkanie z Strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rykoszynie – udział: wszyscy uczniowie.
 Spotkanie z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach na temat: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” dla klas: „0”, I–III oraz „Bezpieczne korzystanie z Internetu i konsekwencje wynikające z niewłaściwych zachowań (np. obraźliwe wpisy na portalach spłecznościowych)” dla klas: IV-VIII.
 Spotkanie z ratownikiem medycznym – udział: wszyscy uczniowie.
 Wycieczka do pasieki – udział: przedstawiciele klas: I-V.
 Spotkanie z ratownikami Ratownictwa wodnego – udział: wszyscy uczniowie.
 Spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – udział: wszyscy uczniowie.
11 września 2019r. miało miejsce pierwsze z zaplanowanych na ten rok szkolny działań. Spotkanie
z panią Anną Kaniszewską i panią Arletą Brachą z Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
w Kielcach rozpoczęliśmy na sali gimnastycznej. W wydarzeniu uczestniczył Wójt Gminy Piekoszów – pan Zbigniew Piątek, którego obecność ucieszyła wszystkich uczniów.
Przybyłych gości i uczniów powitała pani Dyrektor Agata Skalska, przypominając jakie działania zostały zrealizowane w ramach projektu, w minionym roku szkolnym. Podkreśliła, że ten rok też będzie obfitował w kolejne działania dotyczące tematyki bezpieczeństwa. Podziękowała za przybycie i oddała głos gościom.
„Witajcie w Krusikowie!” -tak przywitały się z uczniami
i nauczycielami – pszczółka Kruszynka
i bączek Okruszek. Wraz z sympatycznymi przewodnikami – dzieci
z klas I-III dowiedziały się
jakie niebezpieczeństwa czyhają na wsi, na najmłodszych. Spotkanie obfitowało w wiele ciekawych, radosnych chwil. Na koniec młodych widzów spotkała niespodzianka w postaci edukacyjnych kolorowanek.
Druga część spotkania odbyła się w pracowni komputerowej. Tam uczniowie z klasy IV wzięli udział w szkoleniu na platformie
e-learningowej. Zajęcia zakończyły się konkursem wiedzy
na temat bezpieczeństwa. W tej tematyce najlepsi okazali się: Tomasz Grabowski, Amelia Podsiadły i Bartosz Wnuk – uczniowie Ci otrzymali cenne nagrody. Ponadto wszystkie dzieci otrzymały prezenty – puzzle edukacyjne.
Spotkanie sprawiło dzieciom mnóstwo radości i oczywiście wzbogaciło je o cenną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na wsi.

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content