Sprawozdanie z realizacji programu „Umiem Pływać”

Uczniowie klas I – II naszej szkoły brali udział w Projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Organizatorem Projektu był Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy pod patronatem Wojewódzkiego  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Lokalnych Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Fotorelacja!!!

Zajęcia odbywały się  raz w tygodniu w czwartki na basenie OLIMPIC w Strawczynku pod okiem instruktorów. Program trwał od 21 września, obejmował  łącznie 20 godzin lekcyjnych i zakończył się 30 listopada 2023 roku. Było to wspaniałe przedsięwzięcie, ponieważ dzieci miały  okazję oswoić się z wodą i nauczyć pływać. Dzieci bardzo sumiennie ćwiczyły, na każdych zajęciach były widoczne postępy. Na zakończenie Programu Umiem Pływać uczniowie zdawali Egzamin praktyczny, który był końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów. Uczniowie zaliczali  sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu.
Dzieci uczestniczyły w szkoleniu na temat zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych prowadzonym przez instruktorów nauki pływania. Uczniowie  bardzo chętnie korzystali z zajęć na pływalni. Instruktorzy w bardzo profesjonalny sposób udzielali dzieciom wszelkich porad i wskazówek na temat  bezpiecznego zachowywania się w wodzie podczas pływania, omawiali poszczególne etapy oraz style nauki pływania.
Uczniowie poznali zasady bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych, bezpiecznego zachowania się w wodzie, udzielania pierwszej pomocy, dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
Wszyscy uczestnicy Projektu za pozytywne wyniki w nauce pływania otrzymali Certyfikaty.

 

                                                                                                        Koordynatorzy :  Jolanta Hajduk
Teresa Piotrowska

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content