Święto Konstytucji 3 Maja

3 Maja Polska i Polacy na całym świecie obchodzą święto narodowe upamiętniające przyjęcie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Pomimo że dokument ten został podpisany 229 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem porozumienia między zwaśnionymi politycznymi stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 Maja była silnym impulsem pobudzającym  społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowania państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizacyjnym osiągnięciem obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się też wzorem dla innych państw.
Społeczność naszej szkoły uczciła ten ważny dzień uroczystą akademią. Uczniowie pod opieką pań Beaty Szwarc i Jolanty Świebodzkiej przygotowali program artystyczny, który przybliżył najmłodszym uczniom znaczenie tego dnia, a starszym przypomniał czym dla historii naszego kraju było podpisanie Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie przedstawiciele klas złożyli znicze pod pomnikiem naszego Patrona.

Galeria zdjęć!!!

Te wpisy mogą Cię zainteresować

Skip to content